قیمت ها و موجودی های سایت به روز می باشد و نیازی به استعلام نیست.